Salaojapalvelut

Salaojapalvelumme esittelyssä

Salaojajärjestelmän toiminnnalle ei aina ole osattu antaa riittävästi painoarvoa, vaikka salaojajärjestelmällä on rakennuksen teknisen käyttöiän ja asumisterveyden kannalta kaikkein tärkein rooli rakennuksen terveenä pysymisessä. 

Salaojajärjestelmää tutkivan toimijan on ymmärrettävä salaojien toimintaperiaate sekä se, mitä rakennevaurioita salaojajärjestelmän toimimattomuus voi aiheuttaa ja miten ne tunnistetaan. Yli 10 vuotiaan salaojajärjestelmän teknistä kuntoa on hyvä seurata vähintään 5 vuoden välein putkistokameralla tehtävässä kuntoarvioinnissa. Asiantuntevan kuntoarvioinnin perusteella pystytään puolueettomasti* arvioimaan salaojien likaisuusastetta, imukykyisyyttä, mahdollisesti tarvittavan painehuuhteluhuollon tarpeellisuutta ja järjestelmän jäljellä olevaa käyttöikää.

Mediassa ja alalla selviönä pidettävää salaojajärjestelmän painehuuhtelua on aina syytä arvioida tarkasti ja kriittisesti. Se on aiheellista tehdä ainoastaan silloin, kun kuntotutkimuksessa havaitaan putkistossa maa-ainesta, tukoksia tai putkiston imureikien on havaittu muurautuneen umpeen vääränlaisen salaojan ympärystäytön johdosta. Jos putkiston imureiät pääsevät tukkeutumaan täysin, on mahdollista ettei enää painehuuhtelukaan palauta putkiston imukykyisyyttä. Painehuuhteluletku kun suihkuttaa vettä "taaksepäin", jolla se ottaa etenemisvoiman putkiston seinämistä. Kun huonokuntoiseen salaojaputkeen, jonka imureiät ovat osin tai täysin muurautuneet umpeen, kohdistetaan 100-250barin paineella vettä, lienee selvää että painehuuhtelu itse asiassa voi pahentaa tilannetta entisestään liettämällä imureiät täysin umpeen. Salaojaputken imureiät pääsevät alun perin tukkeutumaan vain siitä syystä, että salaojaputken ympärystäyttö on aikanaan tehty väärällä maa-aineksella (ei sepeliä).

Kaikkein oleellisin asia, joka aina (vain Suomen Salaojapalvelu tutkii) jätetään tutkimatta salaojaremontin yhteydessä, on perusmuurin kosteustekninen tila. Perusmuurin alaosien rakenteiden kosteussisältö on aina tutkittava urakan yhteydessä, oli perusmuurin materiaali sitten harkkoa tai valubetonia.
 
Kosteusongelmat ja kosteus rakenteissa on nimittäin ainoa syy, jonka vuoksi salaojaremonttiin ryhdytään. Kosteuden tutkiminen etenkin perusmuurien alaosista on erittäin tärkeää, koska kaikki salaojien toimimattomuuden aiheuttamat rakennekosteusvauriot korjataan ulkokautta, salaojaremontin yhteydessä. Mikäli tutkimusta ja mahdollista korjausta ei suoriteta työn yhteydessä, saattaa salaojaremontti mennä täysin hukkaan.

Perustelu tarkalle porarei´istä tehtävälle kosteustekniselle tutkimukselle salaojaurakan yhteydessä on se, että salaojien uusiminen itsessään ei kuivata perustuksia eikä mikään perusmuuri ei kuivu itsestään patolevyn alla, vaikka niin tunnutaan ajattelevan aina kun puhutaan salaojaremontista tai sen tarpeesta. 

Suomen Salaojapalvelulla on pitkä kokemus salaojajärjestelmien kuntotutkimuksista ja salaojajärjestelmien korjauksesta ja uusimisesta sekä erityisesti kastuneiden perusmuurirakenteiden kuivaksi saattamisesta. Meiltä voit kysyä mitä tahansa, osaamme kyllä vastata niihin vaikeimpiinkin kysymyksiin.
* = salaojajärjestelmän kunto voidaan todentaa kuvaustallenteilta

Salaojajärjestelmien kokonaisvaltainen uusiminen

Suoritamme kokonaisvaltaisia salaojajärjestelmien uusimistöitä kaikkiin rakennustyyppeihin kesämökeistä kerrostaloihin.

Salaojien kokonaisvaltaiseen uusimiseen liittyy paljon eri työvaiheita. Kaikkein tärkein asia johon on kiinnitettävä huomiota, on perustusten kosteustekninen tila. Suoritamme kosteustutkimukset aina veloituksetta työhön sisältyvänä kun kaivanto on avattu. Mikäli kosteutta löytyy, perusmuuri on kuivatettava ja huomatkaa, tämä on tärkeää; perusmuurin kuivaus- ja tervehdyttämistoimenpiteet tehdään ja voidaan tehdä ainoastaan salaojakaivannosta käsin! Olemme myös kosteustekniikan ammattilainen, meiltä saat koko paketin suunnittelusta toteutukseen saakka.

Salaojatyön yhteydessä asennetaan samaan kaivantoon myös uusi sadevesiputkisto, jolla kattovedet saadaan ohjattua tehokkaasti pois rakennuksen vierestä.

Viimeiseksi ennen kaivannon täyttä peittämistä asennetaan vaakasuuntainen routaeriste, jotta rakennus pysyy lämpimänä.

Suoritamme myös kaivuutöiden johdosta vaurioituneiden ja muiden nurmialueiden ennallistamiset ja muut pihan pintarakennetyöt.

Vaaka-anturan vesieristäminen

Salaojajärjestelmän uusimisessa on monia työvaiheita, joita alalla sovelletaan liian paljon. Yksittäisenä viime aikoina paljon vastaan tulleena ongelmana ja erittäin tärkeänä työvaiheena on nostettava esiin vaaka-anturan kosteuseristäminen.

Perusmuuriin asennettavaa patolevyä ei koskaan saa kääntää anturan ylitse taittamalla! Patolevyä ei ole tarkoitettu asennettavaksi niin eikä se kestä maanpaineen aiheuttamia voimia hajoamatta. Lisäksi patolevystä ei saada anturan kulmissa riittävän tiivistä jos se tuodaan anturan yli, koska kulmassa joutuu tekemään paljon leikkauksia ja naulauksia jotta levyn yleensäkään pystyy asentamaan anturan yli. 

Oikeaoppinen ja kunnollinen tapa: Antura on vesieristettävä huolellisesti kermillä (kattohuopa), esimerkkikuvan mukaisella tavalla. Kattohuopa asennetaan tulityönä hitsaamalla. Kulmat ja leikkauskohdat paarataan tiiviiksi bitumilla, jotta voidaan olla varmoja siitä että kermieristys on kaikin puolin tiivis rakenne.

Kun antura vesieristetään, tulee huolehtia siitä, että patolevyn ulkopintaa pitkin kulkeva vesi ei pääse betonianturan päälle, vaan valuu asennettua kermieristystä pitkin salaojatäyttöön. On huolehdittava myös siitä, että anturan sivu ei jää näkyviin vaan kermieristys ohittaa sen.

Kalliokohteet ja niiden vedenhallinta

Kallio tarjoaa rakennuspaikkana hyvän ja tukevan pohjan talolle. Kallio on yleensä aina kuitenkin hyvin monimuotoinen ja vesi etsii aina omat reittinsä kulkea kalliota pitkin. Tämän vuoksi kalliolle rakennetun talon vedenohjaus on rakennettava erityisen huolella niin, ettei rakennuksen alle johdeta yhtään ylimääräistä vettä. Veden poistuminen talon alta on huonompaa, epävarmempaa ja hitaampaa kuin pohjamaan päälle perustetuissa rakennuksissa.

Kokemuksemme mukaan kalliolle perustettujen rakennusten vedenohjauksessa on lähes aina parantamisen varaa. Viimeistään ongelmat huomataan siinä vaiheessa, kun vesi tulee jo rakennuksen sisälle jostakin seinän juuresta (kellarilliset rakennukset). Yleensä sisäilman laatu tässä vaiheessa on jo myös heikentynyt, koska rakenteissa majaileva kosteus tarjoaa mikrobeille oivat olosuhteet.

Silloin, kun vesi tulee rakennukseen sisälle, on viimeinen hetki aloittaa vesien- ja kosteudenhallinta jotta ongelmista päästään eroon.

Hallitsemme kalliokohteiden vedenohjauksen kokonaisvaltaisesti, muilla keinoin kuin räjäyttämällä.

Salaojien kuntotutkimuspalvelut

Suoritamme salaojien kuntotutkimukset kokemuksella ja ammattitaidolla. Tutkimuksen perusteella laaditaan myös puolueeton huolto- tai korjaustarvearvio salaojajärjestelmän kunnosta.

Mikäli rakennuksen ympäriltä ei löydy kaivoja, mutta tiedetään että salaojajärjestelmä on kuitenkin olemassa, voidaan tehdä esimerkiksi yksi tai useampi koekaivanto johonkin kohtaan järjestelmää, jota kautta päästään putkistokameralla kuvaamaan koko salaojajärjestelmä.

Koekaivanto kannattaa tehdä ilman muuta myös silloin, jos halutaan selvittää onko salaojajärjestelmää yleensä olemassa ollenkaan. Jos koekaivantoja tehdään, samassa yhteydessä on suositeltavaa tutkia myös perusmuurin vedeneristyksen tilanne ja kosteustekninen kunto kaivannosta käsin. Näin saadaan hyvä ja kattava käsitys rakennuksen kosteusteknisestä kunnosta yhdellä tutkimuskäynnillä.

Salaojajärjestelmien osittainen uusiminen

Suoritamme myös salaojajärjestelmien osakorjaukset pitkällä kokemuksella.

Olemme tehneet eri tyyppisiä korjauksia ja parannuksia salaoja- ja sadevesijärjestelmiin, mm. salaojaputkistoja paikkakorjataan esim. painumien vuoksi, tarkastuskaivoja jälkiasennetaan jos ne ovat aikanaan jääneet pois syystä tai toisesta, kokoojakaivoja uusitaan tai siirretään, myös jälkikäteen asennettavat pumppukaivot ovat meille tuttuja juttuja.

Vanhoissa järjestelmissä joudutaan joskus myös korjaamaan purkuputken kaatoa esim. maatäytön painumisen aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

PINTAKOSTEUSMITTAUS EI OLE KELVOLLINEN MITTAUSTAPA ARVIOITAESSA PERUSTUSTEN KOSTEUTTA

Kun määritetään salaojien uusimistarvetta, ei perusmuurin pintakosteusmittaus kerro mitään rakenteen todellisesta kosteusteknisestä tilasta. Pintakosteusmittari pystyy maksimissaan mittaamaan vain n. 20mm syvältä, eli perusmuurin pintakerroksesta ja on hyvin epäluotettava työkalu, kun otetaan huomioon että sokkelin pinnan kosteuteen vaikuttaa oleelliselta osin myös säätila. 

Mikäli luotetaan ainoastaan pintakosteusmittarin antamiin lukemiin arvioitaessa salaojaremontin tarvetta, voidaan usein päätyä väärään johtopäätökseen. Hieman epäluotettavana mittausvälineenä pintakosteusmittaria ei ole myöskään tarkoitettu näin vaativaan arviointiin, vaan sitä voidaan käyttää apuna silloin kun määritetään porareikämittausten mittapisteiden sijainteja. Suhteellista kosteutta (RH) mittaava porareikätutkimus on tehtävä aina, kun halutaan tietää faktat kapillaarisen kosteuden nousukorkeudesta ja -määrästä.

Perusmuurien kuivattaminen tai kuivaksi saattaminen on erikoisalaamme
Kun peruste salaojaremontille syntyy kosteuden nousun tai jos salaojajärjestelmän iän vuoksi sen uusiminen tulee kyseeseen, on pidettävä huolta siitä, että kun kaivanto avataan, myös perusmuurien kunto tarkastetaan ja tutkitaan huolella. Tämä tarkoittaa käytännössä suhteellisen kosteuden mittausten suorittamista perusmuureista porarei´istä.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että n. 70%:ssa perusmuureista löytyy huomattavan tai huolestuttavan paljon kosteutta, joka kapillaarisesti vuosikymmenten aikana on päässyt nousemaan jopa seinien alaosiin asti (eli perusmuurin yläpintaan saakka) ja on siten voinut aiheuttaa pahimmillaan jo kosteusvaurioita ulkoseinärakenteisiin ja sitä kautta sisäilmahaittoja rakennuksen sisäilmaan.

Eri perusmuurityyppien kuivattamiseen sovelletaan eri tekniikoita. Kevytbetoni- ja siporexharkkorakenteet kuivatetaan käyttäen kaasusäteilijää, n. 800°C -asteen lämpötilassa. Henkilökunnallamme on voimassaolevat tulityökortit tulitöiden suorittamista varten.

Valubetonimuureihin käytetään sen sijaan nykyaikaista kuivatustapaa, joka on vielä Suomessa melko tuntematon; perusmuuri puhdistetaan ulkopuolelta puhtaaksi ja käsitellään Xypex Concentrate -kuivatuslaastilla, joka ajan mittaan syö veden pois betonin huokosista edeten rakenteen läpi ja tehden betonista vedenpitävän. Kun vesi saadaan pois betonin huokosista, myös haitallisen ja yleisen betonin asukin, sädesienibakteerin, elinmahdollisuudet poistuvat, jolloin valubetonirakenne kuivuessaan tervehtyy myös mikrobien näkökulmasta.

Yhteenveto salaojaremonttia suunnittelevalle

  • Salaojien uusiminen estää nousevan pohjaveden ja sadeveden padotuksen perustuksiin ja veden pääsyn alapohjan alle, mutta ei kuivata jo kastuneita valubetoni- tai harkkorakenteita. 
  • Perustusten suhteellisen kosteuden (RH) tutkimus on tehtävä, ennen kuin korjaussuunnitelma voidaan vahvistaa. 
  • Muista, että on mahdollista, että betoniperustukset ovat kastuneet ylös seinien alaosiin asti. 
  • On mahdollista, että perustukset on kuivatettava / laitettava kuivamaan salaojatyön yhteydessä. Vastoin yleistä käsitystä, salaojien uusiminen itsessään ei poista kapillaarisesti betonirakenteisiin noussutta vettä. 
  • On mahdollista, että salaojatyön yhteydessä talon alta valuu jopa tuhansia litroja sinne vuosikymmenien aikana padottunutta vettä. Pahimmillaan olemme poistaneet omakotitalon alta 50 000 litraa vettä.

Menestyksekkään korjaustyön avaimet

Kosteustutkimus aina osana salaojatyötä

Kiinteänä osana salaojaremonttia suoritetaan AINA veloituksetta kosteustekninen tutkimus, jossa perusmuurin kosteustilanne ympäri rakennuksen varmistetaan suhteellisen kosteuden (RH) -porareikämittauksin. Näin varmistutaan siitä, että rakenteet tulevat kuivina tai kuivatettuina peitetyiksi.

Betonirakenteiden kuivaksi saattaminen

Pelkät salaojat eivät riitä kuivattamaan perustuksia, mikäli kapillaarinen vedennousu perustuksiin on jo päässyt toteutumaan. Kastuneiden perusmuurien ja betonirakenteiden kuivattaminen vaatii erikoisosaamista ja -aineita, jotka molemmat meiltä löytyy. 

Kaikki yhdeltä toimijalta

Toimimme kokonaispalveluperiaatteella. Meiltä saat ammattilaisen muodostaman kokonaisvaltaisen kosteudenhallintapaketin, jossa on huomioitu kaikki asiat kattovesikouruista alkaen aina maanalaisen perusmuurin kuivatuksen saakka. 
                                               tai lähetä sähköpostia: myynti@salaojapalvelu.com
(c) Suomen Salaojapalvelu 2022, All Rights Reserved
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän